publicatie

    De redelijkheid en billijkheid in het pachtrecht

    Els HarbersPublicatiedatum: 2 februari 2016

    Het leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid in het pachtrecht is in ontwikkeling. Al onder de vigeur van de Pachtwet oordeelde de Pachtkamer van het Hof Arnhem dat het denkbaar is dat een beroep op dwingendrechtelijke bepalingen van de Pachtwet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Vanwege het dwingendrechtelijke karakter past daartoe wel bijzondere terughoudendheid en moet aan zware eisen zijn voldaan.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht