publicatie

    De vergoedbaarheid van de kosten van de onteigeningsdeskundigen; een overzicht

    Kees van HelvoirtPublicatiedatum: 20 maart 2017

    In het arrest van de Hoge Raad van 6 maart 1991 (ECLI:NL:HR:1991:AB9358) staat beschreven dat uit de wetsgeschiedenis van art. 50 Ow volgt dat in beginsel kosten van rechtskundige en deskundige bijstand voor vergoeding in aanmerking komen. Het gaat dan om bijvoorbeeld advocaatkosten en de kosten voor de inschakeling van een schadedeskundige (taxateur), fiscalist en specifieke deskundigheid die van belang is om de schade te kunnen begroten.

    Download publicatie

    Medium: LTB