publicatie

  De Wet geurhinder en veehouderij vier jaren in werking; de geurverordening en de omgekeerde werking van de geurcontour

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 1 januari 2011

  De Wet geurhinder en veehouderij is thans vier jaren in werking. De Wet geurhinder en veehouderij kent aan de gemeenteraad de bevoegdheid toe om bij verorderning van de wet afwijkende geurnormen vast te stellen. Aldus kan gebiedsgericht geurbeleid worden gevoerd. Teneinde met name woningen en bedrijven in de nabijheid van veehouderijen mogelijk te maken, gelden inmiddels in vele gemeentes geurverordeningen. In dit artikel wordt de jurisprudentie over deze geurverordeningen onder de loep genomen. Tevens wordt, gelet op recente jurisprudentie, ingegaan op de zogeheten omgekeerde werking van de geurcontour.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht