publicatie

  De Wet Markt en Overheid en de uitzondering van het algemeenbelangbesluit: de stand van zaken

  Anita Serra
  Anita SerraPublicatiedatum: 29 november 2019Laatste update: 29 april 2020
  De Wet Markt en Overheid en de uitzondering van het algemeenbelangbesluit: de stand van zaken

  In de twee uitspraken die in dit artikel centraal staan, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven voor het eerst een algemeen toetsingskader geschetst voor de zogenoemde “algemeenbelangbesluiten” als bedoeld in de Wet Markt en Overheid.

  Uit deze twee uitspraken kunnen richtlijnen worden afgeleid voor de stappen die gemeenten moeten doorlopen bij het laten vaststellen (door de gemeenteraad) van algemeenbelangbesluiten.

  Allereerst wordt een korte introductie gegeven van de Wet Markt en Overheid en wordt kort de casus geschetst die aanleiding vormde voor de twee uitspraken. Daarna wordt aan de hand van deze twee uitspraken ingegaan op de onderwerpen die door gemeenten in acht moeten worden genomen en die in het besluit, waarbij een bepaalde economische activiteit “van algemeen belang” wordt verklaard, moeten worden gemotiveerd.

  Download publicatie

  Medium: Gst. 2019/163