publicatie

  De Wet verantwoorde groei melkveehouderij: per 1 januari 2015 in werking met een open eind!

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 februari 2015

  Per 1 april 2015 vervalt het Europese stelsel van melk-quotering definitief. Dat vooruitzicht heeft veel melk-veehouders aangezet om in te zetten op groei. Zij werden daarbij gestimuleerd door melkprijzen die tot voor kort op een hoog niveau lagen. Deze ontwikkeling stelde de Staatssecretaris van Economische Zaken voor de vraag welke consequenties dit zou moeten hebben voor het landelijk mestbeleid. Onstuimige groei van de melkveestapel leidt tot grote gevolgen voor de mestproductie.

  Download publicatie

  Medium: Land- en TuinbouwBulletin