publicatie

    De wetsvoorstellen KEI nader beschouwd

    Merel Copier
    Merel CopierPublicatiedatum: 28 december 2015

    De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om het bestuursprocesrecht te vernieuwen en verbeteren. Hierbij valt te denken aan de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en het mogelijk maken van digitaal verkeer met de bestuursrechter. Het is tijd voor een volgende stap. Hieraan wordt gewerkt in de vernieuwingsprogramma’s ‘Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak’ (hierna: “KEI”). In dit artikel beschouwen wij de wetsvoorstellen die in het kader van de programma’s KEI zijn ingediend nader. In paragraaf 1 bespreken wij allereerst de achtergrond van deze programma’s, waarna wij de verschillende wetsvoorstellen benoemen in paragraaf 2. De belangrijkste verandering in het bestuursprocesrecht – digitaal procederen – staat in paragraaf 3 centraal. In paragraaf 4 wordt vervolgens ingegaan op de overige veranderingen in het bestuursprocesrecht die de programma’s KEI met zich brengen. In paragraaf 5 wordt stilgestaan bij het overgangsrecht en de gefaseerde implementatie van de wetsvoorstellen. Het artikel wordt in paragraaf 6 afgesloten met een conclusie.

    Medium: Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht