publicatie

  Death in State custody

  Eveline Thoonen
  Eveline ThoonenPublicatiedatum: 10 november 2017Laatste update: 10 november 2021
  Death in State custody

  In haar proefschrift ‘Death in State custody’ heeft Eveline onderzocht welke verplichtingen staten hebben op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) met betrekking tot zorg en beschermende maatregelen om vroegtijdig overlijden van gedetineerden te voorkomen. Daarbij gaat het onder meer om beschermende maatregelen om dodelijk geweld tussen gedetineerden te voorkomen, maar ook om geweldgebruik door de overheid.

  Eveline gaat uitgebreid in op de verplichting om het leven en de gezondheid van gedetineerden te beschermen door het bieden van medische zorg en kwesties rondom ‘end of life decisions’ van gedetineerden. Bij dit laatste gaat het onder meer om het weigeren van medische zorg en voedsel en vocht, suïcide en euthanasie, waarbij het zelfbeschikkingsrecht van gedetineerden en de zorgplicht van de staat conflicteren. Daarbij staan artikel 2 (recht op leven), artikel 3 (verbod van foltering) en artikel 8 (recht op privacy) EVRM centraal.

  Onlosmakelijk verbonden aan het recht op leven is de verplichting van staten om overlijdensgevallen van gedetineerden te onderzoeken. Ook dit aspect heeft Eveline in haar proefschrift onderzocht. Aan de hand van de verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM is vervolgens onderzocht of het Nederlandse juridische kader de waarborgen bevat om aan de Europese verplichtingen te voldoen.

  Ga naar publicatie

  Medium: Radboud Repository