publicatie

    Definitief gunnen na een vonnis in eerste aanleg, tussenstand of eindscore?

    Roel SnelPublicatiedatum: 1 juni 2015

    Het Gerechtshof Den Bosch heeft in haar arrest van 17 februari 2015 als laatste Nederlandse gerechtshof concreet uitgelaten of in hoger beroep kan worden ingegrepen in een overeenkomst die na het wijzen van vonnis in eerste aanleg is gesloten. Er zijn in de jurisprudentie twee lijnen te ontwaren in de benadering van dit onderwerp: een strikte en ruime(re). In deze bijdrage zal de juridische en praktische betekenis van de twee verschillende lijnen nader worden belicht vanuit het perspectief van de aanbestedende diensten vanuit het perspectief van inschrijvers.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift Aanbestedingsrecht