publicatie

  Drones en precisie-landbouw

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 oktober 2015

  Precisie-landbouw is in een land met beperkt grondareaal een belangrijk instrument om oogstopbrengsten te maximaliseren. Met als inzet het bestaande cultuurgrondareaal optimaal en effectief te benutten, worden tractoren en oogstmachines met gps-besturingssystemen uitgerust. De opbrengst van een gewas wordt echter niet alleen bepaald door een optimaal grondgebruik, maar vooral ook door de gezondheid daarvan. Bij het monitoren van gewassen kunnen op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’s of drones) goede diensten bewijzen. De techniek van drones is zo ver ontwikkeld dat vluchten geprogrammeerd kunnen worden uitgevoerd en met sensoren bemestingstekorten, het vochtgehalte van de bodem en de biomassa van het gewas kunnen worden gemeten. Met die informatie kan vroegtijdig worden ingegrepen of bijgestuurd. De mogelijkheden zijn legio. Maar hoe zit het eigenlijk met de commerciële inzet van drones in de landbouw? Wat mag wel en wat niet?

  Download publicatie

  Medium: Land- en TuinbouwBulletin