publicatie

  Exhibitieplicht en inzagerecht: hoe verhoudt zich dat?

  Monique HennekensPublicatiedatum: 1 mei 2018

  Om inzage te krijgen in bescheiden of gegevens kan onder meer een beroep worden gedaan op art. 843a Rv, de exhibitieplicht, of op art. 35 Wbp, het inzagerecht. Op beide bepalingen kan gelijktijdig een beroep worden gedaan, maar de ratio achter deze twee bepalingen is heel verschillend. Dit arrest illustreert nogmaals het verschil in ratio en reikwijdte van het inzagerecht uit art. 35 Wbp naast de exhibitieplicht uit art. 843a Rv.

  ECLI:NL:HR:2018:365 – Noot door Monique Hennekens

  Download publicatie

  Medium: Jurisprudentie in Nederland