Publicaties | Aanbestedingen

3 publicaties beschikbaar

Geen vereenzelviging van moeder- en dochtermaatschappij ten aanzien van aanbestedingsplicht

22 maart 2018 De zaak heeft betrekking op een dochtermaatschappij van de Litouwse (staats)Spoorwegen. Deze dochtermaatschappij draait 90 procent van haar omzet op opdrachten van de Litouwse Spoorwegen. De vraag …

Meer

Aanbesteding, Hof van justitie

Expertisegebieden: Aanbestedingen

Bestuurlijk aanbesteden: mag het nu wel of niet onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving?

22 mei 2016 In de aanbestedingsrechtelijke literatuur wordt discussie gevoerd over de vraag of het fenomeen ‘bestuurlijk aanbesteden’ na het verstrijken van de implementatieperiode voor de nieuwe aanbested…

Meer

Expertisegebieden: Aanbestedingen

Op naar een nieuw ROZ-model voor woonruimte?

1 mei 2016 In 2012 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: 'de ROZ') de bestaande modelhuurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte vervangen. In 2015 is de huurovereenkomst voor 230a-ruimte aangepast. Dat …

Meer

Expertisegebieden: Aanbestedingen