Publicaties | Bestuurs(proces)recht

13 publicaties beschikbaar

Nederland negeert het 'stikstofarrest'

28 november 2018 Advocaat Rachid Benhadi in dagblad Trouw: Het gaat te ver om nu al te stellen dat de Nederlandse Staat het arrest van Hof van Justitie van 7 november 2018 over het Programma Aanpak Stikstof naast z…

Meer

Pas, Programma aanpak stikstof

Expertisegebieden: Gebiedsontwikkeling, Natuur, Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht

Toepassing relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb: stand van zaken anno 2017

8 maart 2018 Het in artikel 8:69a Awb vastgelegde relativiteitsvereiste brengt met zich mee dat een appellant in de beroepsfase geen geslaagd beroep kan doen op een norm, die kennelijk niet strekt tot de besche…

Meer

Awb, Relativiteitsvereiste

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

Matiging van proceskosten in bezwaar; samenhangende zaken en bijzondere omstandigheden

30 november 2016 Degene die een bezwaarschrift indient of beroep instelt, kan een tegemoetkoming vorderen in de 'kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand' (artikel 1 aanhef en sub a Besluit p…

Meer

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

Terugkomen van een eindbeslissing in een tussenuitspraak

31 mei 2016 De bestuursrechter kan behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet terugkomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. Van een zeer uitzonderlijk geval is in dit verband sprake indien tot de …

Meer

Bestuursrecht

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

AbRS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:99, JB 2016/45; JIN 2016/116, m. nt. M.J.O. Copier

20 januari 2016 Beroep betreffende vaststelling van plaatsingsplan voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers. Het is aan appellant om aannemelijk te maken dat hij zijn zienswijze via het webformulier …

Meer

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

De wetsvoorstellen KEI nader beschouwd

28 december 2015 De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om het bestuursprocesrecht te vernieuwen en verbeteren. Hierbij valt te denken aan de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en het mogelijk maken van dig…

Meer

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

De normering van topinkomens bij gesubsidieerde instellingen. PB. 2014/8

27 december 2014 Topinkomens in de (semi)publieke sector (en overigens ook daarbuiten) zijn al geruime tijd onderwerp van een maatschappelijke discussie. Deze discussie spitst zich niet alleen toe op grote landelij…

Meer

Wet normering topinkomens

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

Wet normering topinkomens en subsidiëring van topinkomens Gst. 2014/89

25 juni 2014 De door burgemeester en wethouders aan Novadic-Kentron gestelde subsidieverplichting dat zij geen salarissen mag hanteren die hoger liggen dan de Balkenendenorm is in strijd met artikel 4:38 en 4:3…

Meer

Balkenendenorm, Wet normering topinkomens

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

De reflexwerking van het relativiteitsvereiste PB. 2013/nr. 6

1 februari 2014 De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kenn…

Meer

Crisis- en herstelwet, Relativiteitsvereiste

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

De reflexwerking van het relativiteitsvereiste

1 februari 2014 De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kenn…

Meer

Awb, Relativiteitsvereiste

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

De verdeling van schaarse stimuleringssubsidies PB. 2013/nr. 6

1 oktober 2013 Gemeenten zien zich (nog steeds) geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingsopgaven. als gevolg van deze bezuinigingen zijn er ook minder subsidiegelden beschikbaar en de gelden die te vergeven zi…

Meer

Stimuleringssubsidies, Subsidiegelden

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht, Subsidies

Wet aanpassing bestuursprocesrecht (2)

1 december 2010 Op 24 juli 2010 is het wetsvoorstel 'Wet aanpassing bestuursprocesrecht' ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. In de vorige aflevering van dit tijdschrift is reeds kort ingegaan op een aan…

Meer

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

De crisis- en herstelwet vanuit algemeen bestuursrechtelijk perspectief

1 september 2010 De crisis- en herstelwet (hierna: Chw) is gericht op versnelling van infrastructurele en grote projecten, waaronder projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie, met als doel de b…

Meer

Chw, Crisis- en herstelwet

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht