Publicaties | Groeiregulering melkveehouderij

8 publicaties beschikbaar

Regeling fosfaatreductieplan 2017: voortslepende rechtszaken

1 december 2018 Op 1 januari 2018 is - via een wijziging van de Mest-stoffenwet - het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Met dat stelsel van fosfaatrechten wordt beoogd de fosfaatproductie door melkve…

Meer

Fosfaatrechten, Fosfaatreductie, Fosfaatreductieplan, Fosfaatwetgeving, Meststoffenwet, Vleesveehouderij, Wet fosfaatrechten melkvee

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Regeling fosfaatreductieplan 2017: toets in kort

1 juni 2017 Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee is op 16 mei 2017 door de Eerste Kamer behandeld. Op 23 mei 2017 is de stemming over het wetsvoorstel gepland. Inmiddels is duidelijk wat de uitkomst daarva…

Meer

Fosfaatproductieplafond, Fosfaatrechten, Grondgebonden groei, Stelsel van fosfaatrechten

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Terug naar 2 juli 2015 (-4%)!

20 april 2017 Per 1 april 2015 is het Europese stelsel van melkquotering vervallen. Veel melkveebedrijven hebben daarop geanticipeerd. Er zijn nieuwe stallen gebouwd en het aantal melkkoeien is fors toegenomen. …

Meer

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: mineure wijziging met majeur effect

1 november 2016 Om de gevolgen van de groei van de melkveestapel te reguleren, bereidde staatssecretaris Van Dam een wettelijke regeling voor de invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor. Dat stelsel zou …

Meer

Fosfaatproductieplafond, Fosfaatrechten, Grondgebonden groei, Stelsel van fosfaatrechten

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee voorgelegd aan de Tweede Kamer

15 oktober 2016 Per 1 april 2015 verviel het Europese stelsel van melkquotering. Op de afschaffing van het melkquoturn hadden veel melkveehouders al in een vroegtijdig stadium geanticipeerd. Met als gevolg meer ko…

Meer

Fosfaatproductieplafond, Fosfaatrechten, Grondgebonden groei, Stelsel van fosfaatrechten

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Procederen over bouwleges voor stallen

30 juni 2016 De bouw van stallen in de agrarische sector is op een historisch laag pitje komen staan. Mellareebedrijven worden geremd door de groeiregulering via de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, de AM…

Meer

Melkveehouderij, Pelsdierhouderij, Varkenshouderij

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

De Wet verantwoorde groei melkveehouderij: bedrijfsoverdracht en melkveefosfaatreferentie

1 april 2015 Met ingang van 1 januari 2015 is in de Meststoffenwet voor melkveehouderijen het verbod opgenomen om fosfaat met melkvee te produceren (art. 21 lid 1 Mest-stoffenwet). De wettelijke regeling geeft…

Meer

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

De Wet verantwoorde groei melkveehouderij: per 1 januari 2015 in werking met een open eind!

1 februari 2015 Per 1 april 2015 vervalt het Europese stelsel van melk-quotering definitief. Dat vooruitzicht heeft veel melk-veehouders aangezet om in te zetten op groei. Zij werden daarbij gestimuleerd door mel…

Meer

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij