Publicaties | Herstructurering

6 publicaties beschikbaar

Creatief met aandelen

1 februari 2019 Vanaf 1 oktober 2012 (invoering Flex BV wetgeving) kent het BV-recht de mogelijkheid van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. In combinatie met de reeds bestaande soorten aandelen biedt dat vo…

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst, Aandelen, Bv, Financiering, Ondernemers

Expertisegebieden: Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Werknemers aan tafel

1 november 2018 Om drijvende krachten binnen een organisatie aan de onderneming te binden, betrokken te houden en te motiveren, worden de laatste tijd steeds vaker werknemersparticipaties opgezet. Hoe werkt dat?He…

Meer

Onderneming, Participatie, Werknemers

Expertisegebieden: Medezeggenschapsrecht, Medezeggenschap, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Herstructurering

People's business

1 mei 2018 De notaris. Wat is nu precies de rol van deze ambivalente persoon in onze maatschappij? Is het die van veredelde chef sjabloon annex stempelaar of betreft het die van een deskundig juridisch advise…

Meer

Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername, Erfenis, Estate planning, Koop, Notaris, Scheiden, Transformatie

Expertisegebieden: Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Bedrijfsopvolging, Activa-passiva transactie, Scheiden, Estate planning, Erfenis, Koop, Bouw, Transformatie, Contracten, Projectontwikkeling, Appartementen (splitsing en VvE)

BOF binnen familiebedrijven

1 januari 2016 Regelmatig schrijf ik hier over de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF). Dat doe ik niet omdat ik niets anders te melden heb. Nee, we hebben hier te maken met een onuitgepakt kadootje van de overhe…

Meer

Expertisegebieden: Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Bedrijfsopvolging, Rechtspersonen

De coöperatie

15 juni 2015 Het is een menselijke eigenschap om samen te zijn en samen te komen. We zijn ‘groepsdieren’, uitzonderingen uiteraard daargelaten. In ons dagelijks leven manifesteert zich dat in een gezinsleve…

Meer

Expertisegebieden: Rechtspersonen, Herstructurering

Fusie, splitsing en inbreng

15 juli 2014 Het was in de ondernemingsrechtpraktijk weer erg druk in juni. Veel ondernemers wilden hun ondernemingsstructuur wijzigen door gebruik te maken van de mogelijkheden vanfusie, splitsing of inbreng. …

Meer

Expertisegebieden: Juridische Splitsing, Herstructurering, Bedrijfsovername & fusie, Rechtspersonen