Publicaties | Hippisch recht

11 publicaties beschikbaar

Een erg nare zaak

21 december 2018 Een bezoekje aan een boerderij in het najaar van 2016 leidt tot een drama met een uiterst vervelende nasleep. Bij dat drama zijn paarden betrokken. De nasleep geeft een bijzonder inkijkje in de aan…

Meer

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor dieren, Paarden, Risico, Schade

Expertisegebieden: Hippisch recht, Aansprakelijkheid & schade

Paardenmeisjes

1 oktober 2018 Achter zijn woonboerderij houdt een paardenliefhebber hobbymatig twee paarden. Op een dag melden zich drie jonge meisjes bij hem met de vraag of zij de paarden mogen verzorgen. Alle drie hebben ze…

Meer

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor dieren, Paarden, Risico, Schade

Expertisegebieden: Hippisch recht, Aansprakelijkheid & schade

Paardenpaspoort kwijt. En nu?

1 juni 2018 Sinds 1 januari 2016 geldt de Europese Verordening paardenpaspoort. De Europese regels stellen voor elk paard een identificatiedocument verplicht dat moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen…

Meer

Manege, Paardenhouderijen

Expertisegebieden: Hippisch recht

Bouwleges voor hippische bedrijfsgebouwen: wees alert!

1 maart 2018 Regelmatig besluiten ondernemers in de paardenhouderij hun bedrijfsbebouwing uit te breiden. Er wordt een stal, een opslagloods of soms zelfs een rijhal bijgebouwd. Daar is een omgevingsvergunning …

Meer

Manege, Omgevingsvergunning, Paardenhouderijen

Expertisegebieden: Hippisch recht

De huisvesting van grooms en stagiairs: Regel het allemaal goed

1 december 2017 Voor de exploitatie van een paardenbedrijf zijn grooms en stagiairs vaak onmisbaar. Stagiairs steken op paaretenhouderijen stevig de handen uit de mouwen en zijn daarmee belangrijke hulpkrachten.…

Meer

Paardenhouderijen

Expertisegebieden: Hippisch recht

Vergunning voor de buitenbak? Niet nodig volgens de ambtenaar!

1 augustus 2017 In de dagelijkse praktijk is er regelmatig discussie over de vraag of voor een buitenrijbak een omgevingsvergunning nodig is. Zelfs voor de Overheid blijkt dat niet altijd duidelijk. Veelal ontstaa…

Meer

Buitenrijbak, Manege, Omgevingsvergunning

Expertisegebieden: Hippisch recht

Stinken paarden?

20 maart 2017 Liefhebbers van paarden houden van de geur van hun paard. Paarden stinken niet. Toch denken klagende buren daar vaak anders over. En dat geldt ook voor de overheid. Daarom gelden er allerlei regels…

Meer

Expertisegebieden: Hippisch recht

Opslag van paardenmest

1 augustus 2016 Eén ding is zeker: als je paarden houdt, heb je ook mest. De regelgeving voor de opslag van mest is neergelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Die …

Meer

Expertisegebieden: Hippisch recht

Ongeluk met een paard: wie is verantwoordelijk?

1 maart 2016 In de omgang met dieren bestaat altijd het risico dat er iets misgaat. Dat geldt zeker voor vluchtdieren zoals paarden. De voorbeelden van ernstige en minder ernstige voorvallen liggen voor het op…

Meer

Expertisegebieden: Hippisch recht

De Raad van State geeft antwoord: Vergunning nodig voor paardhouderij-activiteiten?

1 januari 2016 In advertenties van makelaars worden voormalige boerderijen regelmatig aangeboden als uitermate geschikt voor het houden van paarden. Elke paardenliefhebber woont graag in zo'n boerderij waar hij …

Meer

Paardenhouderij

Expertisegebieden: Hippisch recht

Paard ernstig gewond door glas in baggerspecie

1 december 2015 De Waterschapskeur geeft precieze regels voor het onderhoud van watergangen en sloten. In grote lijnen komt het erop neer dat hoofdwatergangen worden onderhouden door het Waterschap en kleinere w…

Meer

Expertisegebieden: Hippisch recht