Publicaties | Huur

9 publicaties beschikbaar

Sneak preview: de AVG en verhuur van bedrijfsruimte

1 maart 2018 Dit najaar staat het TvHB-congres onder andere in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wb…

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Huurrecht, Persoonsgegevens, Uavg, Verhuur

Expertisegebieden: Huur, Privacy compliance

Bescherming van persoonsgegevens bij verhuur van woonruimte

1 maart 2018 De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt met ingang van 28 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG beoogt het gebruik van persoonsgegevens te beschermen. Wat moeten verhuur…

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Huurrecht, Persoonsgegevens, Verhuur

Expertisegebieden: Huur, Privacy compliance

De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:296 lid 1 sub a BW

1 februari 2018 In ieder nummer van HIP wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. Het betreft steeds een bepaling waarover in de literatuur weinig geschreven is. Het praktijkgeval …

Meer

Huurovereenkomst, Huurrecht

Expertisegebieden: Huur

Bestrijding woonoverlast 2.0

7 oktober 2017 In 2017 zijn de wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. De wetten beogen woonoverlast tegen te gaan. Wat moeten …

Meer

Artikel 13.b opiumwet, Huurrecht, Wet aanpak woonoverlast

Expertisegebieden: Huur

De wettelijke bepaling in praktijk: artikel 7:222 BW

1 februari 2017 In ieder nummer van HIP wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. Het gaat steeds om een bepaling waarover in de literatuur weinig geschreven is. Het praktijkgeval …

Meer

Huurrecht

Expertisegebieden: Huur

Gebruik van multifunctionele accommodaties

1 december 2016 In de meeste gemeenten is tegenwoordig wel een multifunctionele accommodatie, hierna: 'MFA', te vinden. Wij doelen daarmee op een gebouw van waaruit door verschillende organisaties, hierna: 'gebrui…

Meer

Multifunctionele accommodatie

Expertisegebieden: Huur

Coppens/Coppens

1 april 2016 In elke aflevering van HIP wordt een klassieker uit het huurrecht besproken. Het gaat telkens om een uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Steeds komt aan bod wat de aa…

Meer

Huurrecht, Verhuurder

Expertisegebieden: Huur

De kwalificatieproblematiek bij onderverhuur van zorgcomplexen: is toepassing van het huurrecht voor woonruimte op de hoofdhuurovereenkomst wenselijk?

1 juli 2015 Inmiddels is het nodige geschreven over de gevolgen van de hervorming van het zorgstelsel voor zorgvastgoed; in het TvHB onder andere door Veldman en Mol. In het artikel 'Zorg, gebruik en kwalifice…

Meer

Kwalificatieproblematiek zorgcomplexen

Expertisegebieden: Huur

Tuin c.s./Zwarts (fietsenstalling)

1 maart 2015 In elke aflevering van HIP wordt een klassieker uit het huurrecht besproken. Het gaat telkens om een uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Steeds komt aan bod wat de a…

Meer

Huurovereenkomst, Huurrecht

Expertisegebieden: Huur