Publicaties | Natuur

6 publicaties beschikbaar

Klimaatadaptatie in bestemmingsplannen: tijd voor actie

1 december 2018 Klimaatadaptie in bestemmingsplannen. De strekking van het artikel: klimaatadaptatie kan nu al in gewone bestemmingsplannen worden geborgd als daar ook beleid (stresstesten) onder ligt endenk daarb…

Meer

Bestemmingsplan, Klimaat, Klimaatadaptatie, Natuur

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Natuur

Nederland negeert het 'stikstofarrest'

28 november 2018 Advocaat Rachid Benhadi in dagblad Trouw: Het gaat te ver om nu al te stellen dat de Nederlandse Staat het arrest van Hof van Justitie van 7 november 2018 over het Programma Aanpak Stikstof naast z…

Meer

Pas, Programma aanpak stikstof

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Natuur, Omgevingsrecht

Decentralisatie natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies

5 mei 2013 Na moeizame en complexe onderhandelingen hebben provincies en Rijk overeenstemming weten te bereiken over de toekomst van het Nederlandse natuurbeleid. "Niet fraai en lastig uit te leggen", zo kwal…

Meer

Natuurakkoord, Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

Expertisegebieden: Natuur

Ruimtelijke ontwikkelingen en flora en fauna; de stand van zaken

1 mei 2013 Ruimtelijke ontwikkelingen en flora en fauna; de stand van zaken.

Meer

Flora- en faunawet, Natuur

Expertisegebieden: Natuur

Milieueffectrapport en overheidsaansprakelijkheid JB. 2013/107

14 maart 2013 Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, Vergunningverlening zonder passende beoordeling, Overheidsaansprakelijkheid, Voorwaarden voor schadevergoeding, Bescherming …

Meer

Milieueffectbeoordeling, Milieueffectrapportage, Overheidsaansprakelijkheid

Expertisegebieden: Natuur

Decentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013

3 maart 2013 Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013.

Meer

Natuurbeleid, Natuursubsidies

Expertisegebieden: Natuur