Publicaties | Natuurbescherming

4 publicaties beschikbaar

Natuurbeschermingswetvergunning voor beweiden en uitrijden van mest?

30 juni 2016 Veelal hebben melkveehouderijen geen Natuurbeschermingswetvergunning (hierna Nbw-vergunning) voor het weiden van melkvee en het uitrijden van mest nabij Natura 2000-gebieden. Gelet op de juris-prud…

Meer

Natura-2000, Natuurbeschermingswet, Natuurbeschermingswetvergunning, Nbw-vergunning

Expertisegebieden: Natuurbescherming

Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000

1 januari 2016 De afgelopen jaren heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een groot aantal bestemmingsplannen voor het buitengebied (deels) vernietigd vanwege strijd met art. 19j van de Natuur…

Meer

Natura 2000, Natuurbeschermingswet 1998

Expertisegebieden: Natuurbescherming

Besluit emissiearme huisvesting

1 november 2015 Sinds 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting van kracht. Het doel van het Besluit emissiearme huisvesting is de emissie vanuit dierenverblijven zo veel mogelijk te beperken. Het Be…

Meer

Emissiearm, Veehouderij

Expertisegebieden: Natuurbescherming

Heeft u al een Natuurbeschermingswetvergunning? Een wat?

1 maart 2015 'Natuurbeschermingswetvergunning': op de eerste plaats een mooi woord voor het welbekende spelletje galgje. Wat minder bekend is de Natuurbeschermingswetvergunning zelf. Wat is dat? Waarvoor heeft…

Meer

Expertisegebieden: Natuurbescherming