Publicaties | Agrarisch omgevingsrecht

9 publicaties beschikbaar

AbRS 1 februari 2019, TvAR 2019/5976 (Aalten): Nbw-vergunning. Stikstofdepositie.

1 maart 2019 Bij uitspraak van 14 september 2016 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalten van 19 april 2016 tot vaststelling van het best…

Meer

Bestemmingsplan, Intensieve veehouderij, Omgevingsrecht

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

Veehouder zet vaker stap naar rechter

5 januari 2019 Het aanvragen van omgevingsvergunningen door veehouders mondt dikwijls uit in gerechtelijke procedures. Met name zorgen over overheidsrisico's leiden er vaak toe dat zij voor de rechter worden geda…

Meer

Gezondheidsrisico's, Omgevingsrecht, Omgevingsvergunning, Procederen, Veehouderij

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

AbRS 21 november 2018, TvAR 2019/5963: Omgevingsvergunning 'Bergeijk'

21 november 2018 Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veestal en loods en een revisievergunning voor het veranderen van de in…

Meer

Cumulatieve geurhinder/achtergrondbelasting, Omgevingsvergunning nertsenhouderij, Toepasselijkheid provinciale geurnormen, Verordening ruimte noord-brabant, (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Agrarisch omgevingsrecht

AbRS 14 november 2018, TvAR 2019/5962: Bestemmingsplan 'Asten Veegplan 2017-1'

14 november 2018 Bij besluit van 31 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Asten Veegplan 2017-1" gewijzigd vastgesteld.  Met Noot P.P.A. Bodden.

Meer

Bedrijfsgebouw containerservicebedrijf, (géén) geurgevoelig object

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

AbRS 2 mei 2018, TvAR 2018/5934: Bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam'

2 mei 2018 Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Veendam" vastgesteld. Met Noot P.P.A. Bodden.

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bestemmingsplan, Geurhinder, Wet geurhinder en veehouderij

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

De normering van geur in het Besluit kwaliteit leefomgeving

1 augustus 2017 Op 1 juli 2016 is het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) vrijgegeven voor de internetconsultatie. De zogeheten voorhangprocedure is inmiddels afgerond. Op 20 mei 2017 vond het debat in de…

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl, Geurhinder

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

AbRS 28 december 2016, M en R 2017/50 (Bladel): dieraantallen in het bestemmingsplan; Wet dieraantallen; doorkruising milieuregelgeving

10 april 2017 Dieraantallen in het bestemmingsplan; Wet dieraantallen; doorkruising milieuregelgeving

Meer

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

4 april 2017 Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vrijgegeven voor internetconsultatie. Het Bkl voorziet (o.a.) in een voor de gemeentelijke praktijk belangrijke wijziging wat betre…

Meer

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

De normering van geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

1 december 2016 Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (hierna: het Bkl)vrijgegeven voor internetconsultatie. De thans in het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidregels zullen met de inwerki…

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl, Geluidhinder

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht