Publicaties | Pacht

9 publicaties beschikbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 13 november 2012, Agr.r. 2016/5836 (Kuijs/Kuijs): Pachtovereenkomst. Melkquotum. Verjaring. Pachtprijs. Schadevergoeding

5 mei 2016 Pachter verkoopt melkquotum tijdens de looptijd van de pachtovereenkomst. De door verpachters ingestelde vordering strekt tot vergoeding van schade in de zin van art. 3:310 BW. Volgens die bepa…

Meer

Melkquotum, Pacht, Pachtovereenkomst, Verjaring

Expertisegebieden: Pacht

Derde kamer Hof Arnhem Leeuwarden, 28 juli 2015, Agr.r. 2016/5833 (Weenink/Weenink): Pacht

4 april 2016 Boerengolf valt niet onder pachtbestemming, toestemming van verpachter vereist.

Meer

Pacht, Pachtbestemming

Expertisegebieden: Pacht

De redelijkheid en billijkheid in het pachtrecht

2 februari 2016 Het leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid in het pachtrecht is in ontwikkeling. Al onder de vigeur van de Pachtwet oordeelde de Pachtkamer van het Hof Arnhem dat het…

Meer

Expertisegebieden: Pacht

Centrale Grondkamer 25 juni 2015, Agr.r. 2016/5826 (Lemans/Van der Laan): Pachtovereenkomst. Waardebepaling. Voorkeursrecht

2 februari 2016 Bij het taxeren van marktwaarde op grond van het voorkeursrecht (art. 7:379 lid 1 BW) dient het genot dat verpachter inmiddels van de door hem gedane investeringen heeft gehad niet te worden verrek…

Meer

Pacht, Pachtovereenkomst, Voorkeursrecht

Expertisegebieden: Pacht

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2016, Agr.r. 2016/5848 (De Holthurnse Hof/Titulaer c.s.): afwijzing vordering tot herroeping; arrest berust niet op bedrog; geen stuk van beslissende aard; schending waarheidsplicht, maar geen proceskostenveroordeling

12 januari 2016 Het enkele feit dat een partij mogelijk bedrog heeft gepleegd, is niet voldoende voor herroeping. Vordering wordt afgewezen.

Meer

Proceskostenveroordeling

Expertisegebieden: Pacht

Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 7 april 2015, Agr.r.2016/5824 (Boogaard-Scholten projecten): pacht, voortgezet gebruik, redelijkheid en billijkheid

1 januari 2016 Partijen hebben een minnelijke regeling bereikt die onder meer inhoudt dat een reguliere pachtovereenkomst op schrift zal worden gesteld. Tevens zijn zij overeengekomen dat zij het hof vragen om vo…

Meer

Pachtovereenkomst

Expertisegebieden: Pacht

Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 24 februari 2015, Agr.r.2016/5823 (Van der Velds/Darwinkel en Timmer): pacht, gebruiksruil, vordering tot beëindiging

1 januari 2016 Gebruiksruil: twee samenhangende pachtovereenkomsten. Opzegging van beide pachtovereenkomsten over en weer. Na plotseling overlijden van een van de pachters bij de ene overeenkomst wordt landbouwbe…

Meer

Pachtovereenkomst

Expertisegebieden: Pacht

Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer), 3 februari 2015, Agr.r.2016/5822 (De Jong/De Jong): pacht, bedrijfsmatige landbouw

1 januari 2016 Vordering tot vastlegging pachtovereenkomst. Ten aanzien van een deel van de opstallen is het overeengekomen gebruik gewijzigd naar niet-agrarisch gebruik. Ten aanzien van de overige opstallen en h…

Meer

Pachtovereenkomst

Expertisegebieden: Pacht

Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 2 december 2014, Agr.r. 2015/5813 (Braam/Ten Kate-Kliphuis): pacht; opstalrecht; bedrijfsmatige landbouw

10 oktober 2015 Combinatie van opstalrecht voor 26 jaar met pacht van los land is geen hoevepacht. Art. 69 Overgangswet Nieuw BW staat niet in de weg aan ontbinding wegens niet-bedrijfsmatig gebruik. Gelet op blij…

Meer

Expertisegebieden: Pacht