Publicaties | Planschade - nadeelcompensatie

1 publicaties beschikbaar

Planschade en uitwerkingsplichten: (on)duidelijk

23 december 2014 Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening is de wettelijke regeling inzake planschade (onder andere) op het punt van de binnenplanse flexibiliteitsbepalingen als bedoeld in artikel 3.…

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie