Publicaties | Planschade - nadeelcompensatie

4 publicaties beschikbaar

AbRS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:655, Gst. 2016/105, m. nt. L.J. Gerritsen en M.J.O. Copier

30 september 2016 Deze gepubliceerde uitspraak van de Afdeling is het signaleren waard, omdat de Afdeling oordeelt dat het op haar verzoek uitgebrachte deskundigenadvies, met daarin opgenomen een taxatierapport, …

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie

AbRS 29 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, Gst. 2017/11.

29 september 2016 Overzichtsuitspraak planschade.In navolging van de Hoge Raad heeft nu ook de Afdeling een zogeheten 'overzichtsuitspraak' gewezen. De uitspraak bevat een overzicht op hoofdlijnen van haar oordelen …

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie

Overzichtsuitspraak planschade

28 september 2016 In navolging van de Hoge Raad heeft nu ook de Afdeling een zogeheten ‘overzichtsuitspraak’ gewezen. De uitspraak bevat een overzicht op hoofdlijnen van haar oordelen met betrekking tot de tegem…

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie

AbRS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1602, Gst. 2016/138, m. nt. M.J.O. Copier en L.J. Gerritsen

8 juni 2016 Invulling normaal maatschappelijk risico.Op grond van artikel 6.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening blijft binnen het normaal maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de…

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie