Publicaties | Privacy

7 publicaties beschikbaar

Controleren van logbestanden en passende beveiling van persoonsgegevens

10 oktober 2018 Op grond van artikel 32 AVG moeten verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarb…

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Dwangsom, Maatregelen, Risico, Verwerker, Verwerkingsverantwoordelijke

Expertisegebieden: Privacy, Privacy compliance, Meldplicht datalekken, Cybersecurity

Een (nieuwe) standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

9 augustus 2018 De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse gemeenten dat gemeenten ondersteuning biedt bij informatiebeveiliging. Op 2 augustus jl. heeft de IBD een v…

Meer

Gemeente, Verwerkersovereenkomst

Expertisegebieden: Privacy, IT, Overheid en privaatrecht, Aansprakelijkheid

Exhibitieplicht en inzagerecht: hoe verhoudt zich dat?

1 mei 2018 Om inzage te krijgen in bescheiden of gegevens kan onder meer een beroep worden gedaan op art. 843a Rv, de exhibitieplicht, of op art. 35 Wbp, het inzagerecht. Op beide bepalingen kan gelijktijdig …

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Privacy

Expertisegebieden: Privacy, Privacy compliance

Arnhemse afvalpaszaak relevant voor de afvalbranche?

5 juni 2017 Na lang wachten heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een beslissing genomen in de Arnhemse afvalpaskwestie. De AP heeft geoordeeld dat de gemeente Arnhem in strijd met de Wet bescherming perso…

Meer

Afvalinzameling, Autoriteit persoonsgegevens

Expertisegebieden: Privacy, Privacy binnen de afvalbranche

Gebruik van tekst en foto's op de clubwebsite

1 oktober 2016 Wel eens een foto of stuk tekst van internet gebruikt op de website van de sportvereniging? Dat kan de vereniging een forse boete opleveren. Op de meeste teksten en foto's rusten namelijk auteursre…

Meer

Auteursrecht, Citaatrecht, E-commerce, Hyperlinks, Intellectueel eigendom, Privacy

Expertisegebieden: Privacy

Ruim half jaar meldplicht datalekken - heeft u al gemeld?

1 september 2016 Heeft uw bedrijf nog geen datalek gemeld? Dat kan slecht nieuws zijn! Weet u zeker dat er in de eerste helft van dit jaar bij uw bedrijf geen e-mail of brief naar een verkeerde ontvanger is gegaan,…

Meer

Datalekken, Meldplicht datalekken

Expertisegebieden: Privacy, Meldplicht datalekken

Verzuipen in de data. Gemeenten wacht flinke slag voor privacywetgeving 2018

1 mei 2015 Persoonsgegevens van gemeenten worden nu nog beschermd via onder andere de Wet bescherming persoons-gegevens (Wbp). De Wbp is gemaakt in een tijd dat persoonsgegevens 'in figuurlijke zin alleen no…

Meer

Privacyverordening, Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens

Expertisegebieden: Privacy