Publicaties | Rechtspersonen

11 publicaties beschikbaar

Creatief met aandelen

1 februari 2019 Vanaf 1 oktober 2012 (invoering Flex BV wetgeving) kent het BV-recht de mogelijkheid van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. In combinatie met de reeds bestaande soorten aandelen biedt dat vo…

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst, Aandelen, Bv, Financiering, Ondernemers

Expertisegebieden: Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Wij komen tezamen

1 januari 2019 De vereniging kent vele verschijningsvormen. In meerdere opzichten is het een interessante rechtsvorm. Het is ook de enige rechtspersoon die kan ontstaan zonder notariële akte.Het verenigingsleven…

Meer

Rechtspersonen, Vereniging

Expertisegebieden: Rechtspersonen

De multifunctionele stichting

1 februari 2018 Bij het horen van het woord 'stichting' zullen de gedachten vermoedelijk uitgaan naar een organisatie met een ideële doelstelling. De stichting is echter een multifunctionele rechtsvorm, ook voor …

Meer

Multifunctionele rechtsvorm, Stichting

Expertisegebieden: Rechtspersonen, Certificering, Fonds voor gemene rekening

Wegwezen

1 september 2017 Een samenwerking aangaan is vaak eenvoudiger dan het verbreken daarvan. Door op tijd goede afspraken te maken en vast te leggen kunnen veel problemen, ergernis, negatieve energie en kosten voorkome…

Meer

Expertisegebieden: Rechtspersonen, Aandeelhoudersovereenkomst

DGA of niet?

1 juli 2017 Een directeur groot aandeelhouder (DGA) wordt voor de sociale verzekeringswetten anders behandeld dan een werknemer.Sterker nog, een DGA is geen werknemer omdat hij zijn eigen ontslag als bestuurde…

Meer

Dga

Expertisegebieden: Rechtspersonen

Knutselen met uitgifte van aandelen

8 mei 2017 Wanneer worden aandelen in een vennootschap uitgegeven en hoe werkt dat?Een kapitaal vennootschap (B.V. of N.V.) kenmerkt zich door een in aandelen verdeeld kapitaal. Aandelen hebben een nominale w…

Meer

Expertisegebieden: Financiering & zekerheid, Governance & compliance, Rechtspersonen

Kappen

16 januari 2017 Het drijven van een onderneming kan op enig moment eindig zijn, vrijwillig of gedwongen. Is het dan een kwestie van uitschijving uit het handelsregister, of komt daar meer bij kijken? Hoe gaat dat …

Meer

Expertisegebieden: Rechtspersonen

Belastingvrije uitkering

15 september 2016 Het komt in ons land niet zo vaak voor dat vermogen belastingvrij van A naar B over kan gaan. Toch zijn er wel situaties waarin de wetgever de burger en zelfs de ondernemer tegemoet komt.

Meer

Expertisegebieden: Rechtspersonen

BOF binnen familiebedrijven

1 januari 2016 Regelmatig schrijf ik hier over de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF). Dat doe ik niet omdat ik niets anders te melden heb. Nee, we hebben hier te maken met een onuitgepakt kadootje van de overhe…

Meer

Expertisegebieden: Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Bedrijfsopvolging, Rechtspersonen

De coöperatie

15 juni 2015 Het is een menselijke eigenschap om samen te zijn en samen te komen. We zijn ‘groepsdieren’, uitzonderingen uiteraard daargelaten. In ons dagelijks leven manifesteert zich dat in een gezinsleve…

Meer

Expertisegebieden: Rechtspersonen, Herstructurering

Fusie, splitsing en inbreng

15 juli 2014 Het was in de ondernemingsrechtpraktijk weer erg druk in juni. Veel ondernemers wilden hun ondernemingsstructuur wijzigen door gebruik te maken van de mogelijkheden vanfusie, splitsing of inbreng. …

Meer

Expertisegebieden: Juridische Splitsing, Herstructurering, Bedrijfsovername & fusie, Rechtspersonen