Publicaties | Volksgezondheid

2 publicaties beschikbaar

Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

1 september 2017 Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omgevin…

Meer

Bespuiten, Bestemmingsplan, Drift, Gewasbeschermingsmiddel, Gewassen, Spuitzones, Volksgezondheid

Expertisegebieden: Volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid

20 februari 2017 Op 5 juli 2016 is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’1 (hierna: het ‘VGO-rapport) gepubliceerd en intussen is de eerste jurisprudentie verschenen waarin dit rapport a…

Meer

Expertisegebieden: Volksgezondheid