publicatie

  Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht

  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiPublicatiedatum: 1 maart 2017Laatste update: 2 augustus 2019
  Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht

  Het gebruik van grote hoeveelheden data en specifieke software (denk bijvoorbeeld aan het PAS en het daaraan gekoppelde softwarepakket AERIUS) bij de voorbereiding van besluitvorming door overheidsorganen confronteert de rechtspraktijk met nieuwe en interessante vragen en discussies. In dit artikel dat Rachid Benhadi schreef voor het tijdschrift van de StAB bespreekt hij enkele van deze vragen en discussies en behandelt hij tevens de (schaarse) jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat punt. Het artikel is hieronder te downloaden.

  Download publicatie

  Medium: StAB