publicatie

    Gebruik van multifunctionele accommodaties

    Marieke Thijssen
    Marieke ThijssenPublicatiedatum: 1 december 2016

    In de meeste gemeenten is tegenwoordig wel een multifunctionele accommodatie, hierna: ‘MFA’, te vinden. Wij doelen daarmee op een gebouw van waaruit door verschillende organisaties, hierna: ‘gebruikers’, verschillende maatschappelijke diensten worden aangeboden, zoals kinderopvang of gelegenheid tot sportbeoefening en andere vrije tijdsbesteding. De gemeente is doorgaans de eigenaar van de MFA. De gemeente kan de MFA op verschillende manieren in gebruik geven aan de gebruikers. Wij belichten in deze bijdrage drie varianten. Voor die drie varianten stippen wij een aantal aandachtspunten bij het maken van afspraken aan. Wij doen dat aan de hand van een (fictief) voorbeeld: MFA ‘De Ontmoeting’.

    Download publicatie