publicatie

  Geen vereenzelviging van moeder- en dochtermaatschappij ten aanzien van aanbestedingsplicht

  Elise Zeelenberg
  Elise ZeelenbergPublicatiedatum: 22 maart 2018

  De zaak heeft betrekking op een dochtermaatschappij van de Litouwse (staats)Spoorwegen. Deze dochtermaatschappij draait 90 procent van haar omzet op opdrachten van de Litouwse Spoorwegen. De vraag rijst of deze dochtermaatschappij een aanbestedende dienst is. Het Hof van Justitie oordeelt dat daartoe moet worden getoetst aan de criteria voor kwalificatie als publiekrechtelijke instelling. De advocaat-generaal was overigens een andere mening toegedaan.

  Download publicatie

  Medium: Nederlands tijdschrift voor Europees recht