publicatie

  Gezondheidsrisico's van veehouderijen

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 1 mei 2014

  De gezondheidsrisico’s die veehouderijen voor de mens met zich brengen, vragen steeds meer aandacht in het omgevingsrecht. Enerzijds is dit het gevolg van vrij recente uitbraken, bijvoorbeeld de uitbraak van Qkoorts in 2009. Anderzijds verandert de maatschappelijke opvatting over het (bedrijfsmatig en grootschalig) houden van dieren, waardoor de negatieve effecten – waaronder de gevaren voor de mens – steeds vaker voor het voetlicht worden gebracht.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Omgevingsrecht