publicatie

    Aanmaning voldoet niet aan eisen wet invorderingsbevoegheid verjaard. Gst. 2015/116

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 22 juli 2015

    De door burgemeester en wethouders verstuurde brief voldoet niet aan de eisen die artikel 4:112 lid 3 Awb aan een aanmaning stelt. Gelet hierop is er geen sprake van een geldige stuitingshandeling en is de invorderingsbevoegdheid verjaard. (Ermelo)

    Download publicatie