publicatie

  Herbestemmen van VAB-locaties: kans of bedreiging?

  Katja BurgmanPublicatiedatum: 8 januari 2020Laatste update: 14 september 2020
  Herbestemmen van VAB-locaties: kans of bedreiging?

  Volgens prognoses zal er aan het eind van dit decennium een enorme leegstand van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (hierna: VAB’s) zijn. De verwachting is dat er op VAB-locaties circa 30 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen (exclusief bedrijfswoningen) beschikbaar komt. Voor zo’n 16 miljoen m2 zal geen nieuwe economische functie meer te vinden zijn. Vooral in veedichte gebieden is sprake van een grote concentratie van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing.

  Deze cijfers maken duidelijk dat er een opgave ligt om een andere invulling te geven aan deze voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. De hoeveelheid (toekomstige) leegstand leidt tot de vraag hoe, met het behoud van voor een buitengebied bijzondere kenmerken, het gebied op passende wijze kan worden herontwikkeld. Het transformeren van een gebied blijkt niet te zijn voorbehouden aan stedelijk gebied; door de omvang van de verwachte leegstand is er sprake van een transformatieopgave in het landelijk gebied.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht