publicatie

  Het beroepsgeheim reikt over de dood heen: een onhoudbare stelling?

  Eveline Thoonen
  Eveline ThoonenPublicatiedatum: 10 oktober 2018Laatste update: 10 november 2021
  Het beroepsgeheim reikt over de dood heen: een onhoudbare stelling?

  Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

  Download publicatie

  Medium: Ars Aequi AA20180777, p. 777-785.