publicatie

    Het bestemmingsplan met geluidverkaveling, annotatie R. Benhadi. AB. 2015/83

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 4 februari 2015

    Bestemmingsplan. Geluidverkaveling is ruimtelijk relevant en kan in de planregels worden vastgelegd.

    Download publicatie