publicatie

    Het clusterverbod en splitsingsgebod nader beschouwd

    Elise ZeelenbergPublicatiedatum: 1 april 2016Laatste update: 10 april 2019

    Geldt de verplichting uit artikel 1.5 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 tot opdeling van een opdracht in percelen ten aanzien van elke opdracht, of alleen bij geclusterde opdrachten? Deze vraag komen wij in de praktijk veelvuldig tegen en lijkt in de rechtspraak niet altijd even eenduidig te worden veantwoord, zeker wanneer de verschillende uitspraken en arresten die zien op de toepassing van artikel 1.5 Aw in combinatie met een aantal adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts worden gelezen. Kortom, tijd om stil te staan bij de toepassing van artikel 1.5 Aw. Daarbij zullen wij uiteenzetten dat het splitsingsgebod onder de huidige Aw in onze visie alleen van toepassing is op geclusterde c.q. samengevoegde opdrachten.

    Download publicatie

    Medium: Tender Nieuwsbrief