publicatie

    Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: mineure wijziging met majeur effect

    Peter Goumans
    Peter GoumansPublicatiedatum: 1 november 2016

    Om de gevolgen van de groei van de melkveestapel te reguleren, bereidde staatssecretaris Van Dam een wettelijke regeling voor de invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor. Dat stelsel zou de productie van fosfaat door melkvee terug moeten brengen onder het geldende fosfaatplafond. Inzet van staatssecretaris Van Dam was om via deze route voor de melkveehouderijsector de derogatie op grond van de Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG) te behouden. Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee is door de staatssecretaris bij brief van 8 september 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel heb ik besproken in LTB 2016/38. Nog voordat de Tweede Kamer het wetsvoorstel plenair kon bespreken, zag de staatssecretaris zich genoodzaakt wijzigingen aan te brengen. Wetstechnisch zijn die wijzigingen niet sub-stantieel of ingrijpend. In de praktijk is dat anders. De melkveesector is in rep en roer.

    Download publicatie