publicatie

  Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee voorgelegd aan de Tweede Kamer

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 15 oktober 2016

  Per 1 april 2015 verviel het Europese stelsel van melkquotering. Op de afschaffing van het melkquoturn hadden veel melkveehouders al in een vroegtijdig stadium geanticipeerd. Met als gevolg meer koeien en een forse groei van de melkproductie. En dus ook meer mest. Al in 2014 werd het fosfaatproductieplafond voor de melkveehouderij overschreden. Maar na de afschaffing van het melkquotum schoot de fosfaatproductie in 2015 met ruim 9% boven de toegestane hoeveelheid. Juist om een dergelijk scenario te voorkomen sloten de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en LTO Nederland in 2013 een akkoord. In dit geval bleek zelfregulering geen succes.

  Download publicatie

  Medium: Land- en tuinbouw bulletin