publicatie

  Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  Tycho Lam
  Tycho LamPublicatiedatum: 3 april 2017Laatste update: 2 augustus 2019
  Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  Op 26 januari 2017 is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)’ bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel voorziet in de afschaffing van de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het wetsvoorstel moet volgens de memorie van toelichting, worden geplaatst tegen de achtergrond van de Omgevingswet en vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Het wetvoorstel roept een aantal vragen op. In deze bijdrage zullen wij de inhoud van het wetsvoorstel bespreken en inzoomen op enkele van deze vraagpunten.

   

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Bouwrecht