publicatie

    Hof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2016, Agr.r. 2016/5848 (De Holthurnse Hof/Titulaer c.s.): afwijzing vordering tot herroeping; arrest berust niet op bedrog; geen stuk van beslissende aard; schending waarheidsplicht, maar geen proceskostenveroordeling

    Els HarbersPublicatiedatum: 12 januari 2016

    Het enkele feit dat een partij mogelijk bedrog heeft gepleegd, is niet voldoende voor herroeping. Vordering wordt afgewezen.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht