publicatie

    Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 15 juli 2014, Agr.r. 2015/5792 (Voorhoeve/Burgerhout c.s.): voorkeursrecht pachter; geen voorkeursrecht bij niet-agrarische bestemming

    Els HarbersPublicatiedatum: 1 februari 2015

    Geen voorkeursrecht. Geen onrechtmatige daad. Opzegging van pachtovereenkomst door curator behoeft geen goedkeuring door de grondkamer.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht