publicatie

    Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 2 december 2014, Agr.r. 2015/5813 (Braam/Ten Kate-Kliphuis): pacht; opstalrecht; bedrijfsmatige landbouw

    Els HarbersPublicatiedatum: 10 oktober 2015

    Combinatie van opstalrecht voor 26 jaar met pacht van los land is geen hoevepacht. Art. 69 Overgangswet Nieuw BW staat niet in de weg aan ontbinding wegens niet-bedrijfsmatig gebruik. Gelet op blijvend negatieve resultaten is er geen sprake van bedrijfsmatige uitoefening van de landbouw. Volgt ontbinding met bepaling van een ontruimingstermijn.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht