publicatie

    Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer), 3 februari 2015, Agr.r.2016/5822 (De Jong/De Jong): pacht, bedrijfsmatige landbouw

    Els HarbersPublicatiedatum: 1 januari 2016

    Vordering tot vastlegging pachtovereenkomst. Ten aanzien van een deel van de opstallen is het overeengekomen gebruik gewijzigd naar niet-agrarisch gebruik. Ten aanzien van de overige opstallen en het omliggende erf is geen tegenprestatie overeengekomen. Het op eigen kosten verbouwen van een schuur geldt niet als overeengekomen tegenprestatie. Ten aanzien van het weiland staat in voldoende mate vast dat sprake is van bedrijfsmatige landbouwkundige exploitatie.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht