publicatie

    Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 7 april 2015, Agr.r.2016/5824 (Boogaard-Scholten projecten): pacht, voortgezet gebruik, redelijkheid en billijkheid

    Els HarbersPublicatiedatum: 1 januari 2016

    Partijen hebben een minnelijke regeling bereikt die onder meer inhoudt dat een reguliere pachtovereenkomst op schrift zal worden gesteld. Tevens zijn zij overeengekomen dat zij het hof vragen om voor recht te verklaren dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn wanneer pachter zich in verband met deze pachtovereenkomst zou beroepen op zijn wettelijk voorkeursrecht dan wel naar aanleiding van het realiseren van een nieuwe bestemming op de pachtgronden aanspraak zou maken op schadeloosstelling. Het hof beoordeelt de aldus gewijzigde vordering inhoudelijk en geeft vervolgens de gevorderde verklaring voor recht.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht