publicatie

    Illegale burgerbewoning agrarische bedrijfswoning bescherming door Wet geurhinder en veehouderij

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 15 augustus 2009

    De Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state (hierna: de afdeling) heeft op 8 juli 2009 (zaaknummer 200806627/1/H1, www.raadvanstate.nl) een oordeel gegven van een agrarische bedrijfswoning tegen geurdhinder op grond van de wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv). In de artikel zal ik deze uitspraak toelichten, onder andere aan de hand van de parlementaire geschiedenis van de Wgv en voorgaande jurisprudentie. 

    Download publicatie

    Medium: LTB