publicatie

  Interne stukken vallen ook onder het inzagerecht

  Monique HennekensPublicatiedatum: 29 september 2019Laatste update: 15 mei 2020
  Interne stukken vallen ook onder het inzagerecht

  Over het inzagerecht zijn de meningen vaak verdeeld. Ook in de zaak die speelde tussen een kerklid en een kerkgenootschap waarover het Gerechtshof Den Haag op 17 september jl. arrest wees. Wat partijen met name verdeeld hield was:

  • of het kerkgenootschap ook internestukken diende te verstrekken waar persoonsgegevens van het kerklid in voorkwamen; en
  • of het kerklid recht heeft op integrale kopieën van de documenten waar zijn persoonsgegevens in voorkomen.

  Download publicatie

  Medium: Sdu Opmaat