publicatie

  Matiging van proceskosten in bezwaar; samenhangende zaken en bijzondere omstandigheden

  Luuk Gerritsen
  Luuk GerritsenPublicatiedatum: 30 november 2016

  Degene die een bezwaarschrift indient of beroep instelt, kan een tegemoetkoming vorderen in de ‘kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand’ (artikel 1 aanhef en sub a Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb)). Deze kosten worden vastgesteld aan de hand van een forfaitair systeem opgenomen in een Bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb). In de praktijk staat de proceskostenvergoeding doorgaans niet ter discussie. Desondanks blijkt uit jurisprudentie dat niet alle aspecten van de proceskostenvergoeding even duidelijk zijn. Luuk Gerritsen bespreekt in dit kader ‘samenhangende zaken’ (artikel 3 lid 1 Bpb) en ‘bijzondere omstandigheden’ (artikel 2 lid 3 Bpb).

  Download publicatie

  Medium: Sdu