publicatie

    Meer duidelijkheid over vergunningverlening

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 15 oktober 2001

    In dit artikel behandel ik de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 September 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2, www.raadvanstate.nl). Deze uitspraak geeft op vier punten duidelijkheid over de vergunningverlening op grond van art. 19kd Natuurbeschermingswet 1998. Deze punten zal ik in dit artikel bespreken.

    Download publicatie

    Medium: LTB