publicatie

  Meststoffenwet. Fosfaatrechten. Evenredigheidsbeginsel.

  Rico Ligtvoet
  Rico LigtvoetPublicatiedatum: 16 juni 2022Laatste update: 16 juni 2022
  Meststoffenwet. Fosfaatrechten. Evenredigheidsbeginsel.

  Met een besluit van 25 mei 2018 (het primaire besluit) heeft verweerder op grond van artikel 23, derde lid,van de Meststoffenwet (Msw) het fosfaatrecht van appellante vastgesteld. Met een besluit van 23 augustus 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van appellante ongegrond verklaard.Appellante heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Met een besluit van 24 december 2020 (het vervangingsbesluit) heeft verweerder het bestreden besluit ingetrokken en het bezwaar van appellante opnieuw ongegrond verklaard. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Appellante heeft aanvullende stukken ingediend.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 februari 2021. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J. Cortet en mr. M. Leegsma. Namens appellante waren haar gemachtigde en [naam 2] aanwezig. Het College heeft het onderzoek heropend en appellante verzocht om aanvullende stukken in te dienen. Appellante heeft aanvullende stukken ingediend. Verweerder heeft daar schriftelijk op gereageerd. Het nadere onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 november 2021. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M. Leegsma en mr. S. Pieron. Namens appellante waren haar gemachtigde en [naam 2] aanwezig.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht