publicatie

  Met de PAS uit de impasse?

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 6 juni 2015

  Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: de PAS) in werking getreden. Hieraan is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan, die begon met de ingebrekestelling van de Europese Commissie op 24 oktober 2000. Nederland kreeg een tik op de vingers van de Europese Commissie vanwege een gebrekkige implementatie van (kort gezegd) de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht