publicatie

  Mitigeren en compenseren: voer voor discussie (I)

  Renske van DreumelPublicatiedatum: 16 september 2014

  In dit artikel (dat in twee delen zal verschijnen) bespreek ik het arrest van het Hof van Justitie van 15 mei 20141 naar aanleiding van de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) aan het Hof van Justitie heeft gesteld met betrekking tot de wegverbreding van de A2.2 Het Hof van Justitie volgt de conclusie van advocaat-generaal Sharpston3 en oordeelt – kort gezegd – dat de door de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: de Minister) voorgenomen aanleg van nieuwe blauwgraslanden om de negatieve effecten aan bestaande blauwgraslanden ten gevolge van de verbreding van de A2 weg te nemen, kwalificeert als compenserende maatregel en niet, zoals de Minister betoogde, als mitigerende maatregel.

  In de praktijk rijst regelmatig de vraag of een bepaalde maatregel kwalificeert als mitigatie of compensatie. Het arrest van het Hof van Justitie en de conclusie van de advocaat-generaal bieden handvatten voor de beantwoording van deze vraag. Aan de hand van deze handvatten zal ik in het eerste deel van het artikel (dat je hieronder aantreft) bespreken of de maatregel externe saldering4 gekwalificeerd mag worden als mitigatie. In het tweede deel van het artikel (dat zal verschijnen in de volgende uitgave van dit tijdschrift) zal ik voorts bespreken of de maatregelen op grond van de Programmatische Aanpak Stikstof kwalificeren als mitigatie of compensatie. Ik heb niet de illusie om met dit artikel een kant-en-klaar antwoord te geven op deze vragen, maar wens een bijdrage te leveren aan de discussie over het veelbesproken onder

  Download publicatie

  Medium: Agrarisch Recht