publicatie

    'Nieuwe privacyregelgeving geldt ook bij afvalinzameling'

    Monique HennekensPublicatiedatum: 1 mei 2018

    Adresgegevens zijn geen persoonsgegevens en daarom hoeven we niet aan de privacyregelgeving te voldoen. Het is niet de eerste keer dat advocaat Monique Hennekens deze opmerking hoort. “En ik moet dit keer op keer ontkrachten. Adresgegevens zijn te herleiden naar een persoon en zijn daarom persoonsgegevens. Gemeenten en afvalinzamelaars die adresgegevens verwerken moeten om die reden aan de privacyregelgeving voldoen.”

    Download publicatie

    Medium: GRAM